Home استفاده از فلش کارد یا حافظه.

استفاده از فلش کارد یا حافظه.

 

حال با استفاده از یک کارت حافظه میتوانید اطلاعات تدریسی را همراه خود جهت آموزش و مطالعه داشته باشید.

این جزوه ها  توسط انجمن ملی UFH Niedersachsen٫ ٫ و تصاویر از Sabine Schnnauer Kornek تهیه گردیده  و توسط انجمن اضول پلوس ویرایش شده است و از طریق برنامه رایگان “Repetico” قابل استفاده میباشد.