Home آنچه ما ارائه می دهیم

آنچه ما ارائه می دهیم

چگونگی روند آموزشی انجمن اضول پلوس

دسترسی به پلت فورم آموزشی اضول پلوس

اضول پلوس پناهجویان را از طریق دوره های آموزشی آنلاین به فعالیت وا داشته و در رشد و توسعه استعداد ها و ایجاد دیدگاه های جدید برای تبدیل شدن به عضو مفید از جامعه و زندگی مستقلانه کمک می نماید.

یاد گیری مستقل

دانش آموزان می توانند طور مستقل برای مدرسه،  دنیای کار و زندگی روزمره در یک کشور جدید آماده شوند.  مقامات، کارفرمایان و مدارس از تلاش و ارائه انگیزه های جذاب حمایت می کنند.

انعطاف پذیر، محسوس و قابل استفاده

پلت فورم آموزشی اضول پلوس توسط هر گونه دستگاه کامپیوتری و تلفن همراه قابل استفاده میباشد. برنامه های سمعی و بصری به دانش آموزان در زمینه درک بهتر زبان آلمانی کمک می نماید و دانش آموزان میتوانند برنامه ها و مواد آموزشی را به زبان خود شان در یافت نمایند که البته در این منبع حدود ۵۰ زبان مختلف ارائه شده است.

انتخاب آزاد در سویه آموزشی

دانش آموزان به طور مستقل قادر به تشخیص و انتخاب سطح زبان خود بوده و نظر به سویه شان به بخش های مختلف برنامه و قسمت های که قادر خواهند بود به طور مستقلانه مهارت های زبان خود را تقویت نموده و گواهینامه آن را کسب نمایند هدایت میکند.

درس های زبان و غیره

اضول پلوس علاوه بر آموزش زبان، اکادمی آنلاین با راهنمای دستی و همچنین معلومات در مورد روند پناهندگی و در نتیجه ادغام مهاجرین را ارائه میدهد.   ما همچنین از پروژه ها و ارائه دوره های آموزشی عالی برای پناهجویان به طور مداوم حمایت میکنیم.

ایجاد مراکز کامپیوتری

اضول پلوس برای کسانیکه تمایل به آموختن از طریق کامپیوتر را دارند دستگاه  های کامپیوتری برای مراکز به طور معمول ۱۰ الی ۱۲ دستگاه کامپیوتر فراهم میکند.   اضول پلوس با ارائه دستگاه های جدید و مدرن و همچنین آموزش معلمان و در مواقع ضروری و موجه دستگاه های کامپیوتری را برای ادامه تحصیل و تحقیق در دسترس افراد قرار می دهد.

دسترسی به اینترنت

دانش آموزان و پناهندگان میتوانند در همکاری آنلاین  با اضول پلوس در صورت لزوم دسترسی قانونی به اینترنت را نیز داشته باشند.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close