انجمن اضول پلوس

در باره انجمن بیشتر بدانید

آنچه ما ارائه می دهیم ، دست آورد های انجمن ، چرا فعالیت می کنیم و
چگونه می توانید از ما حمایت کنید

اکادمی

آموزش زبان ..... وموارد دیگر

hr

دسترسی به آموزش های آنلاین برای پناهجویان

معلومات در باره نحوه  زندگی در آلمان ، رهنمایی عملی برای زندگی روزمره و برنامه های آزمایش شده و مفید

[/vc_column]

همکاران ما

از همکاران خود قدردانی می نماییم

Line