Home اکادمی اضول پلوس

اکادمی

آموزش زبان و بیشتر

دانشجوی زبان آلمانی

آیا میخواهید زبان آلمانی بیاموزید و یا تمرین نمایید؟ 

اینجا میتوانید کورس های زبان و لغتنامه ها را بیابید

صنف اول،  صنف دوم، صنف سوم

زندگی در آلمان

علاوه بر یادگیری زبان آلمانی میتوانید معلومات و رهنمایی های  لازم و عملی برای زندگی راحت تر در آلمان را بدست آورید.

 

ارائه معلومات ولینک های اطلاعاتی بیشتر برای تحصیل و کاریابی

رهنمایی های کاربردی اکادمی

برای مدرسه

یادگیری حروف الفبا ، اعداد و آموزش زبان آلمانی به عنوان یک زبان خارجی برای کودکان، دانش آموزان و بزرگسالان.

 

برای مکاتب

دوره های تحصیلی ارائه شده توسط دانشگاه های مشهور و آشنایی با سویه های خارجی و دانشگاه های آنلاین.

 

اشتغال

آیا در مورد یک حرکت حرفه ای جدید فکر میکنید؟ نکات مهم و لینک ها برای آماده سازی و یافتن کار در آلمان.